Velkommen til Furnes Fotball sitt fairplaybarometer!

Påstand nr 1

jeg er oppmerksom på væremåten min og prøver å framstå som positiv når jeg representerer furnes fotball, enten som spiller, trener, forelder eller i en annen rolle.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 2

jeg framhever ofte de positive sidene ved furnes fotball når jeg snakker med mennesker utenfor klubben.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 3

klubbens trenere, ledere, publikum og spillere skal vise en klar dommerrespekt som er helt uavhengig av de forskjellige aktørenes alder.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 4

jeg mener det vil være positivt for klubben med en mer jevn kjønnsfordeling med flere jenter både som spillere, trenere, lagledere og administrativt.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 5

jeg er stolt av klubben min.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 6

hvordan klubben oppfattes og ses på av andre aktører i fotballen og i samfunnet vil bli stadig viktigere i framtiden.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 7

jeg er fornøyd med hvordan furnes fotball fungerer.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 8

jeg synes klubben må bli flinkere med gode synlige tiltak i miljø- og klimaproblematikken.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 9

alle nivåer kan bytte spillere inn og ut uten begrensninger og spilletid skal derfor alltid fordeles rikelig gjennom hele troppen. ingen skl sitte lenge på benken.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 10

jeg er fornøyd med at klubben har valgt å fokusere ekstra på fairplay.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 11

jeg har et ansvar for å gi dommeren best mulige arbeidsbetingelser.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 12

furnes fotball har et ansvar for å gå foran og være bedre enn storsamfunnet i spørsmål som inkludering, tilrettelegging, integrering, antimobbing og toleranse.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 13

alle aktører i klubben, ung og gammel, spiller, trener, dommere, foreldre og andre roller, har et ansvar for at omdømmet til klubben framstår som positivt.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 14

i barnefotballkampene skal ikke stillingen i kampen, den enkeltes fotballferdighet eller treningsoppmøte påvirke prinsippet om tilnærmet lik spilletid.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 15

furnes fotball bør i all klubbsammenheng ha en restriktiv retningslinje angående alkoholbruk.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 16

sportslige hendelser som feks filming, uthaling av tid og lignende er akkurat like uønsket selv når det går i furnes sin favør.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 17

i årene framover vil miljø- og klimaspørsmål bli stadig viktigere og prege klubbdriften mer enn i dag.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 18

jeg vil gjerne bidra (eventuelt bidra mer) i klubben. i en stor eller liten rolle, sportslig, administrativt eller annet.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 19

furnes fotball har et ansvar for at ingen uønsket blir eksponert for alkoholbruk når de deltar på klubbens arrangementer.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 20

jeg har satt meg godt inn temaet 'aldersmakt' som klubben har valgt som årets fairplayfokus.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

Påstand nr 21

foreldre, foresatte og andre som velger å delta/involvere seg i arrangementer i klubbens regi må på samme måte som regulære medlemmer følge klubbens retningslinjer.

x

helt uenig

delvis uenig

delvis enig

helt enig

slett meg

webapp version 1.0.0undersøkelsen er oppdatert, påstander kan ha blitt redigert, slettet eller lagt til.


hent siste versjonnettleseren din er ikke kompatibel med denne undersøkelse.du har tidligere svart på tilsvarende undersøkelse i en annen klubb. gå til undersøkelsen i din gamle klubb for å slette alle dine tidligere svar der eller fortsett her i din nye klubb. ved å velge å fortsette her vil dine tidligere svar i forrige klubb bli liggende i databasen.


fortsettsikker? alle dine tidligere svar og eventuelle andre lagrede data vil bli permanent slettet.


ja, slett meg


nei, gå tilbake til undersøkelsendu er slettet. trykk på fortsett for å starte undersøkelsen på nytt eller lukk dette vinduet.


start på nyttooops! noe er feil. vi finner ikke din id i basen. vennligst start undersøkelsen på nytt.


start på nytt