Tilbake til meny

Gjennom sesongen arrangeres veldig mange kamper på Gålås og tilsammen er flere tusen spillere, trenere, dommere, tilskuere og andre innom anlegget. For at alle disse skal oppleve besøket på en positiv måte trenger vi rutiner som fungerer. Retningslinjene som er beskrevet her er både generelle og på noen punkter også spesifikke. Som frivillig i Furnes Fotball stoler vi på at du former din rolle til det beste for klubben og støtter arbeidet for et godt klubbomdømme.


Kampdaginstrukser:

Trenere

Lagledere

Kampverter

Klubbdommere

Tilskuere

Kafé og kiosk

Klubbansvar


Les gjerne alle dokumentene selv om de ikke omhandler akkurat din rolle, det vil gi deg en bedre forståelse for det totale kamparrangementet.


LukkTrenere.


Treneroppgavene før, under og etter kamp er ikke kompliserte eller krevende. Vi spiller veldig mange kamper i løpet av en sesong og for at det samlede inntrykket skal bli bra trenger vi endel rutiner som ikke er resultatavhengige.

• Du er ansvarlig for kampstemningen. Din væremåte før, under og etter kamp påvirker de alle aktørene; hjemme- og bortelagsspillerne, dommer, begge støtteapparatene, foreldregruppene og andre tilskuere.

• Våre klubbdommere vil før kampen samle begge lags trenere for en kort orientering. Kretsdommere kan ha andre rutiner. Da er det ditt ansvar å ta en hyggelig prat med motstandertrener før kampstart, samt ønske dommeren lykke til.

• Fotballfaglige instruksjoner formidles best på treningsfeltet. I kampsammenheng oppleves det forvirrende og umotiverende, det smitter over til andre sidelinjeaktører og skal derfor begrenses.

• I barnefotballen skal dommeren beskyttes og som furnestrener opptrer du alltid positivt og dommerstøttende. I kamper utenom barnefotballen har du et ansvar for at dommeren opplever en fair kampramme. Negativitet fra sidelinjen vil alltid oppfattes som demotiverende for alle ute på banen.

• Du er ansvarlig for spillerne dine takker motstanderen for kampen. Du skal takke motstandertrener og dommer for kampen. Utenom barnefotballen er det forventet at minimum kapteinen takker dommer for kampen.

• Vis under kampen at du og laget ditt også har trent på fairplay. Motstanderlag kan ha ulike oppfatninger om hva som er passende i en kampsammenheng, vis at dine spillere konsenterer seg om sine oppgave etter dine retningslinjer.

• På bortekamper kan mye være annerledes. Husk at spillerne, støtteapparatet og tilskuerne reiser som representanter for Furnes Fotball og at det er hovedtrener som har det overordnede ansvaret for hele gruppen.


LukkLedere.


Lederoppgavene før, under og etter kamp er ikke kompliserte eller krevende. Vi spiller veldig mange kamper i løpet av en sesong og for at det samlede inntrykket skal bli bra trenger vi endel rutiner som ikke er resultatavhengige.

• Ta kontakt med bortelaget noen dager før kamp for å unngå misforståelser angående sted, tid og annet. Send også en sms til bortelaget der du inkluderer www.furnesfairplay.no/velkommen

• Ønsker dommeren assistenter på sidelinjene er du ansvarlig for at en furnesrelatert person tar motsatt langside, bortelaget har ansvaret der innbytterbenkene er.

• Du er matchballansvarlig. Alle kamper er viktige for spillerne, da stiller Furnes Fotball med ordentlige matchballer med kontrollert trykk. I kamper over barnefotballen skal baller presenteres for dommer i så god tid før kampstart at det er tid for justeringer eller bytter.

• I kamper der lagene benytter garderober skal du sjekke mulighetene for servering av frukt, kaffekanne/kopper, sportsdrikke eller annet i dommer, borte- og hjemmegarderobe. Alltid drikke til kretsdommere. Beregn god tid, frukt må kuttes opp, kaffe må traktes og servering må uansett settes fram før lagene starter oppvarmingen.

• Sjekk at dommer- og bortegarderobe er i orden før lagene kommer.

• Klubbdommere får normalt betaling i kiosken. Kretsdommere fakturer normalt gjennom Fiks, spør uansett etter kampen.

• På bortekamper skal tildelt garderobe forlates i en tilstand som Furnes Fotball kan være bekjent av. Dette er i stor grad et spilleransvar, men lagleder er hovedansvarlig.


LukkKampvert.


Kampvertoppgavene er ikke kompliserte, men det er en utadvendt servicefunksjon slik at det kreves noe personlig initiativ. Du skal ha oversikt over om klubbdommere har kommet, dagens kamper, banekart, alle anleggets fasiliteter og kveldsmattilbudet.

• Bruk kampvertvest slik at alle kan se hva din rolle er.

• I kiosken finnes oversikt over alle ukas kamper. Noen dager kan være hektiske med flere parallelle kamper. Ha med deg en kopi ut på anlegget.

• Ta imot bortelaget på en ordentlig måte. 'Velkommen til Gålås, dere skal spille på bane x og dommer er nn.' Spør bortelagstrener om de har fått tilsendt elektroniske kaffelapper, hvis ikke gir du fysiske gratiskaffe-lapper. Reklamer gjerne for kveldsmattilbudet.

• Alle små baner på naturgresset skal ha informasjonsplakat på midten i god tid før kampstart. Vendes riktig med trener/publikumside. Rulles av like før kampstart og plasseres mellom lagene.

• Publikum skal ikke oppholde seg på sidelinjene. På naturgresset er det merket tydelige doble sidelinjer der den ytterste markerer publikumsplassering. Del eventuelt ut tilskuerkort (finnes i kiosken).

• Du fungerer som dommerstøtte og baneansvarlig, både før, under og etter kamp. Rydd opp søppel og gjenglemte ting.

• Det er ønskelig med en rolig kampstemning uten negativitet fra sidelinjen. Vurdér situasjonen, bruk tilskuerkort.

• I noen tilfeller er ikke kiosken åpen. Da trakter kampverten kaffe som enten selges eller bare gis bort. Bruk Vipps eller bare mynter i en kopp. Selvbetjening er ok, si da klart ifra til alle tilskuere. Eller ta en runde med kopper og kaffe. Løsningen vurderes av kampvert.
LukkTilskuere.


Som tilskuer oppfattes du av motstanderlaget som en representant for Furnes Fotball. Du har et medansvar for positiv og motiverende kampstemning.

• Hold god avstand til sidelinjen og hold kortlinjene frie. Dette gir en bedre kampstemning på de mindre banene og har også et sikkerhetsaspekt i seg.

• I den aldersbestemte fotballen forventes det at foreldregruppa tar enkel kontakt med bortelagsforeldre før kampen, 'velkommen, unga vokser, fint spillevær' eller annet. Inviter bortelaget (spillere, trenere, foreldre) på kveldsmat (mandag-torsdag).

• Overlat til treneren å styre laget. Fotballinstruksjoner formidles best på treningsfeltet. Ønsker du å bidra på trenersiden kan du ta kontakt med lagledelsen.

• Ditt viktigste bidrag er tilstedeværelse.

• Bruk litt tid på din egen kampforbredelse. Hvor mye er du villig til å legge i resultatpotten? Hva kan du bidra med for god kampstemning? Dette er et fritidstilbud til barn og ungdom, din fornøydhet er motiverende for spillerne.

• Alle har rett på en god kampopplevelse, også dommer og bortelag.

• I de tilfellene da kiosken ikke er åpen og kampverten heller ikke er tilstede bør foreldregruppen sørge for kaffeservering. Dere trakter kaffe som enten selges eller bare gis bort. Bruk Vipps eller bare mynter i en kopp. Selvbetjening er ok, sørge da for å si klart ifra til alle tilskuere ellers blir erfaringsmesig ikke tilbudet benyttet. Eller aller best, ta en runde med kopper og kaffe. Måten dette ordnes på vurderes av de som der og da påtar seg ansvaret.


LukkKlubbdommere.


Som klubbdommer har du en viktig rolle i Furnes Fotball. Du er kampleder! Uten dommer blir det ingen kamp. Du skal være rettferdig og tydelig, stoppe kampen når noen har slått seg og veilede alle aktørene på en høflig måte.

• Oppmøte minimum 15 minutter før kampstart.

• Se etter dagens kampvert og fortell at du har kommet.

• Organiser felles fairplaymøte med begge lags trenerne før kamp. Da får begge lagene samme informasjon og uklarheter løses med en gang. Del ut fairplaykort (ligger i kiosken) til begge trenerne.

• Husk at lagene skal stå langs den ene sidelinjen, tilskuerne langs den andre.

• Hvis du ønsker det, del ut flagg til begge lags trenere. Det er trenerne som da har ansvaret for at noen tar hver sidelinje.

• Organiser 'lykke-til' og 'takk-for-kampen' rett før og etter kampen.

• Hvis du trenger ekstra støtte er kampvert, dommerveileder eller foreldre tilstede.


LukkKiosk og kafévert.


Som dugnadsvakt i kiosk og kafé vil du oppleve nær kundekontakt med veldig mange og er derfor veldig viktig i klubbens arbeid for godt klubbomdømme. Du vil få henvendelser som omhandler helt andre temaer enn kioskvarer. For mange tilreisende vil du være den eneste klubbrepresentanten fra Furnes Fotball som gjester snakker med i løpet av besøket på Gålås. Benytt derfor muligheten til å gjøre et godt inntrykk.

• Dette er først og fremst en servicefunksjon, yt god service til alle.

• Eksterne dommere og bortelagets trenere får kaffe. De fleste har med seg fysiske eller elektroniske kaffelapper, men det er ingen betingelse.

• Klubbdommere forventer at de får linjeflagg og fairplaykort før kampen og betaling etterpå. Sett deg inn i hvor materiellet ligger, dommerhonorar og betalingsrutiner.

• Selg inn kveldsmattilbudet, spesielt viktig til bortelagene. Gjør deg kjent med dagens meny, det er varmmat 2 dager pr uke. Dette er veldig populært og sosialt tilbud som enda flere lag bør få tilbud om.

• Kampverter skal med seg tilskuerkort, disse ligger i kiosken. Annet informasjonsmateriell for kampvert skal også ligge i kiosken. Les gjerne dette selv også.


LukkKlubbansvar.


• Klubben skal legge til rette for at kampgjennomføring kan organiseres og gjennomføres på enklest mulig måte for trenere, kampverter og andre som bidrar på kampdagen.

• Furnes Fotball vil til enhver tid ha baner klargjorte for oppsatte kamper, god parkering, åpen kiosk, garderober og mye annet.

• Uten dommer blir det ikke kamp. Klubben kurser, følger opp og innkaller dommer til alle oppsatte kamper.

• Klubben sørger for utdannede trenere. Trygge trenere vil naturlig skape fine kamprammer.

• Klubben kurser kampverter slik at disse vet hva som kreves og forventes i en slik rolle.

• Furnes Fotball legger ekstra ressurser i begrepet fairplay. Med et stadig fokus på dette temaet både i og utenfor sesongen vil det bidra til at hele organisasjonen, er klare for en fin kampgjennomføring.

• Klubbens fairplaygruppe jobber for å finansiere ekstratiltak som bygger opp under en positiv kampgjennomføring. feks garderobefrukt. Ta kontakt for tiltak på ditt lag.


Lukk


Gå til undersøkelsen!

fairplayundersøkelsen er forbedret kraftig fra tidligere versjon. nå er det ingen tidsfrist, ingen krav til å besvare alt, nye spørsmål kan komme på etterhvert og det er ment at alle skal kunne svare. spillere, ledere, trenere, foreldre, alle som vil oppfordres til å ta undersøkelsen. bruk helst din egen telefon. statistikk fra besvarelsene vil forhåpentlig dukke opp på skjermen ved kiosken etterhvert.


trykk her for gå til undersøkelsen

---lukk---

velkommen til gålås!

furnes fotball arbeider for at alle skal kunne finne sin plass i fotballen. et stadig fokus på alle sider av fairplay-begrepet skal være med å prege klubben. vi bruker mye tid og ressurser på at alle skal bli ivaretatt. vi legger til rette for både de spillerne som ønsker å legge ned mye arbeid i å bli best mulig og de som har helt andre grunner til å være med å spille fotball. frivillig voksne skal bli satt pris på og gitt oppgaver som er i tråd ved den enkeltes ønsker. ved å legge godt til rette for det frivillige arbeidet med gode skriftlige rutiner for nesten enhver funksjon, skal det være lett å påta seg store og små oppgaver. også for folk uten erfaring i frivillighetsarbeidet og for folk som ønsker å bidra i utenomsportslig klubbaktivitet. med mange tusen besøkende hvert år ser vi det som en stor og viktig oppgave å arrangere kamper og turneringer på en slik måte at alle gjester føler seg velkommen og etter besøket sitter igjen med et positivt inntrykk.


Lukk


fairplaynyheter!

februar 2022:

vi er i gang igjen med løkki lørdag. med en oppblåsbar bane blir det full fart, alle synes at fotball på denne måten er moro. takk til linda og andre for innsamlingsaksjonen som gjorde at vi kunne gå til innkjøp av denne banen. hver lørdag kl 9-11 samles barn og ungdom, gutter og jenter, til uorganisert fotballaktivitet. voksne er tilstede og hjelper til hvis det trengs, men eller organiserer spillerne dette selv. foreldre som velger å være i hallen under aktiviteten får selvsagt gratis kaffe. noen foreldre stiller også opp i treningstøy og fotballsko, dette er alltid populært. ingen påmelding, ingen avgift, åpent for alle, ta med deg venninner eller kamerater som kanskje ikke går på fotball. om de er medlem i en annen klubb går det helt fint. velkommen!

logo

les mer om furnes fotball løkki lørdag herjanuar 2022:

januar 2022 er preget av smitterestriksjoner. men det ser ut til at disse reduseres fra neste måned og at det blir enklere å spille fotball igjen. furnes fotball løkki lørdag tar sikte på å starte opp igjen fra 5/2, fortsatt lørdag kl 09.00 til 11.00.

desember 2021:

vi er kåret årets fairplayklubb! igjen! vi vant i 2019, ble nominert i 2020 og vant igjen i 2021. vi er glade for utmerkelsen og stolte over at alle har bidratt. for prisen henger høyt, 18 klubber (det er ca 2000 fotballklubber totalt i norge) vant i hver sin krets og det er mye fint fairplayarbeid som utføres rundt omkring i landet. vi er spesielt stolte av det langsiktige arbeidet som er lagt ned i furnes fotball, nye tiltak har kommet på plass i hver sesong og verdiarbeidet forankres på den måten stadig sterkere i hele organisasjonen. tusen takk til alle spillere, ledere, trenere, dommere, foreldre og alle andre som har bidratt på en positiv måte slik at furnes fotball har skilt seg og blitt lagt merke til. neste års fairplaytema er 'klubbomdømme' og denne prisen gir oss en flying start. tusen takk til alle.

november 2021:

vi er i finalen i norgesmesterskapet! i en av de viktigste kategoriene, nemlig årets grasrottrener. bjørn brungot har gjennom flere år kombinert den enkelte spillers og lagets sportslige framgang med trivsel, omsorg, mestring og god plass til alle. avstemningen er ferdig og vi regner med at en meget kompetent jury i starten av desember plasserer bjørn på toppen av pallen... vi skal heller ikke glemme resten av trenerteamet som har bidratt i arbeidet. takk til alle! finaleplassen er superbra og et bevis på dyktighet, en eventuell seier er bonus.

oktober 2021:

da har vi lansert fairplaytema for 2022: klubbomdømme. vi vil være en klubb som viser vei i det holdningsskapende arbeidet, en klubb som ligger litt i forkant med tiltak som i sum tar vare på alle; både egne spillere, bortelagsspillere, våre egne og bortelagets trenere og ledere, interne og eksterne dommere, begge lags tilskuere, alle som gjester gålås og alle vi besøker på andre arenaer. det å besøke eller få besøk av furnes fotball skal være en positiv opplevelse for alle (helt uavhengig av kampresultatet). mange forskjellige frivillige roller er nødvendig når vi arrangerer kamp, detaljerte rolleinstrukser finner du
her.
vi setter pris på om du også leser instruksene som omhandler andre roller enn din egen. da får vi formidlet en bredere forståelse av at vellykket kamparrangementet også er et lagspill.

august 2021:

da starter høstsesongen opp igjen med tilnærmet normal sportsaktivitet med mange kamper. dommerne får mulighet til tilegne seg mer erfaring og voksne tilskuere får trent på å være gode tilskuere. hvis noe er uklart rundt tilskuer-rollen kan du ta kontakt med kampvert (gul godt synlig vest), dommerveileder eller fairplayveileder (sortkledd med godt synlig fairplaysymbol) for gode tips. av nylig igangsatte fairplay-tiltak bør det nevnes at klubben har fått på plass skriftelige rutiner for varsling av uønskede hendelser. opplever man, ung eller gammel, spiller eller frivilling, medlem eller besøkende, episoder som kvalifiserer til varsling skal mulige varslingskanaler være synlige og lett tilgjengelige slik at disse benyttes. plakater er montert rundt omkring på Gålås, hjemmesiden har fått (snart synlig...) egen link til varlingsrutinene. som det framgår av dokumentet er styret ansvarlig for at informasjon rundt dette temaet formidles til alle med verv i klubben. la alle få en god høstsesong.

juli 2021:

a-laget har spilt kamp! det er lenge siden sist. så da har alle i furnes fotball vært i aktivitet i vårsesongen. ca 35 kamper med klubbdommer har blitt arrangert, langt færre enn i en vanlig vårsesong, men vi satser på at høsten blir enda mer normalisert.

juni 2021:

den aldersbestemte fotballen ruller igjen, kanskje ikke riktig for fullt med flere avlyste og utsatte kamper, men det spilles fotball! og inntrykket fra fairplaygruppa er at det gjøres en meget god innsats for å skape en fin kampstemning og kampramme. kampvertrollen utføres på en bra måte, men vi vil likevel minne om noen punkter: informasjonsplakatene bør stå ute på 5'er-banene før kampstart. lagene skal ha sine innbyttere på samme side og på motsatt side av tilskuerne, tilskuerne skal stå 2 meter fra sidelinjen, kortsidene skal være frie uten tilskuere, trenere eller andre. det finnes tilskuerkort i kiosken som kan deles ut, bruk disse.

mai 2021:

vi fikk en snau uke med kamper i midten av mai og hadde 7 dommere i aksjon, noen med erfaring, noen hadde sin aller første kamp. og det gikk meget bra for alle! en stor takk til trenere, foreldre og kampverter som legger forholdene til rette slik at dommerne får utført jobben sin under gode betingelser. det er helt avgjørende for å minimere frafallet både blant dommere og spillere. god kampstemning gir langvarig motivasjon for alle.

smittevernmessig har mai så langt vært utfordrende. utsatte kamper og avlyste treninger er kjedelig for alle involverte. men det er forsatt mulig å trene fotball! egentrening er det ikke forbud mot, banen ligger der og baller er tilgjengelig. for de ikke fullt så unge er gålåsrunden klar, enkel mosjon i det som for mange oppleves som en passe lang runde.

april 2021:

furnes fotball vokser på dommersiden. 2 nye rekruttdommere er påmeldt kurset som arrangeres av nff indre østland. klubben er veldig stolt og vi er helt sikre på at kristine og tristan kommer til bidra positivt i kretsens dommergruppe samtidig som de vil motivere og vise vei for yngre dommere i furnes fotball.

mars 2021:

klubbens nye hjemmeside begynner å bli komplett. nå er egen link over til denne fairplaysiden klar. link tilbake til hovedsiden finner her og på furneslogoen øverst på siden.

januar 2021:

heldigvis er smitteverntiltakene på et nivå som gjør at hallen blir brukt. dette er jo viktig av mange grunner, men treninger på felles sted er også et godt bidrag klubbens fairplayarbeid. der vi i tidligere vinterhalvår hadde mindre kommunikasjon mellom lagene ligger dette nå mye bedre til rette. det bygger klubb når laget på den andre halvdelen også er Furnes, når lagene som trener før og etter deg også er Furnes. dette gir automatisk en kommunikasjon mellom spillere, trenere og foreldre fra forskjellige lag. og det er kanskje noe av det viktigste i klubbens fairplayarbeid.

januar 2021:

vi vant idrettsprisen i ringsaker. gratulerer alle sammen!

november 2020:

måneden ble sportslig preget av smitteverntiltak. hallen har dessverre ikke blitt brukt så mye som planlagt, men bedre tider kommer. og hallen har allerede, i tillegg til perfekte treningsforhold, bidratt til klubbygging, trivsel og samhold. lagenes vintertreninger var tidligere spredt på flere arenaer og kontakten mellom aldersgrupper og kjønn ble derfor redusert. nå er dette helt anderledes og de aller fleste spillerne opplever en treningshverdag der andre furneslag trener før, samtidig og etter egen trening. det skaper klubbfølelse.

oktober 2020:

nyhet: varslingskanal for negative fairplay-hendelser i fotballen. alle som opplever vold, trusler, rasisme eller annet kan varsle anonymt direkte til norges fotballforbund.

link til varslingskanalen.

oktober 2020:

2020-sesongen ble kortere enn normalt da kun høsten ble brukt til kamper. men et lavere sportslig aktivitetsnivå ga økte muligheter 'off-pitch', nærmere bestemt inne i skogen. 2,5km tursti pluss 1km refleksti ble ryddet, merket og skiltet. begge stiene er allerede i bruk.
kampsesongen ble veldig anderledes med færre kamper og ingen turneringer. dette gikk også utover dommerne som fikk tildelt få kamper. vi arrangerte ca 50 barnefotballkamper og med 23 dommere ble det ikke mye på hver. til sammenligning ble det i 2019 arrangert 230 kamper på gålås. men med ny hall vil det bli muligheter for dømming innendørs gjennom vinteren og forhåpenligvis blir det mer normal aktivitet neste sesong.
kampavviklingen gikk i år ikke helt etter planen da vi håpet på en forbedring, utvidelese og økt fokus på de tiltakene som fungerte veldig bra i 2019. pga smittevern måtte ting organiseres litt anderledes, men også her satser vi på å komme sterkere tilbake neste sesong.

mai 2020:

vi starter arbeidet med tursti i området rundt gålåsbana. en kort og en lang runde, ca 1 og 2,5km. passende lengde for alle som venter på at kampen skal starte eller at treninga skal slutte. masse kutting av grener og trær, merking med blå fliser og solide tekstskilt. vi blir vel ferdige en høst en gang...

april 2020:

fotballsesongen 2020 blir helt anderledes dessverre. 100-vis av unger med lavt aktivitetsnivå er ikke bra, men husk at voksne har et medansvar for tilretteleggelse til et innhold i hverdagen i denne vanskelige tiden. innetiden blir mye bedre for både barn og voksne som gjennom litt innsats tillater seg å bli litt fysisk slitne ute. hold avstand!

nedenfor oppsummeres litt av forrige sesong og litt av planene for den kommende. hvordan sesongen faktisk vil gjennomføres er selvsgt myndighetsbestemt og vo forholder oss selvsagt til reglene.

furnes fotball vant fairplayprisen i nff indre østland!
det er nesten 170 fotballklubber i kretsen og vi er stolte og glade over at vi ble lagt merke til. det gir oss energi til å fortsette og utvide fairplayarbeidet inn i neste sesong. mange av tiltakene som ble igangsatt i forrige sesong vil videreføres og forbedres. praktiske og synlige tiltak som vil utføres er:

*vi innfører doble sidelinjer på alle 5’er-kamper. altfor mange tilskuere står nærmest inne på banen, små unger, hunder, barnevogner og annet har vært delvis over sidelinjen og farlige situasjoner oppstår. alle bortsett fra eventuell linjedommer skal stå bak bakerste linje. samtidig henstilles det til at alle tilskuere bidrar til å holde kortlinjene frie, harde skudd som ikke har truffet mål har truffet uoppmerksomme barn og voksne. kortlinjene tas kun i bruk i de tilfeller langsiden er full, motsatt langside er forbeholdt lagene.

*vi innførte gatebukker på banen før de fleste 5’er-kamper i fjor. med meget god tilbakemelding. trykketeknisk ble budskapet etter hvert noe preget av vær og vind. dette har vi nå en løsning på og neste sesong budskapet blir mer synlig og vil samtidig tåle regn, sludd, sol, ball og klatring.

*kampvertordningen ble innført med suksess, men her er det likevel litt rom for forbedring. det hadde vært ønskelig med noen færre kampverter enn i fjor slik at hver kampvert fikk mer erfaring. ønsker vi å være kampvert 3-4 ganger i løpet av sesongen så si ifra til tom (92052612). meget enkel og hyggelig dugnad.

*dommerne har etter hvert blitt et av de største ’lagene’ i klubben, det vil bli innkalt til foreldremøte her også, møt opp!

*vi ga ut bok! eller i hvert fall et tynt hefte... ’barne- og ungdomsfotball for voksne’ er en diskusjonsstarter om hvordan vi ser på aktiviteten i klubben. ikke mottatt et eksemplar? spør trener eller lagleder. del gjerne ut til motstandertrener før kamp.

*vi hadde før forrige sesong to web-baserte fairplay spørreundersøkelser rettet mot henholdsvis spillere og trenere/lagledere. denne videreføres, utvides og forbedres. vi oppfordrer nå alle som deltar i og rundt klubben til å bidra. spillere, trenere, ledere, foreldre, absolutt alle kan si sin mening i vårt elektroniske fairplaybarometer. statistikk og litt resultater fra undersøkelsen vil dukke opp på skjermen ved kiosken i klubbhuset utover i sesongen.

*nff har innført en del regelendringer. før sesongstart har det blitt arrangert trener/lagleder-møte med fokus på disse endringene. en diskusjon rundt innføring av eventuelle klubbinterne ekstrasanksjoner ovenfor trenere/ledere som pådrar seg gult/rødt kort i typiske fairplaysituasjoner. også i barnefotballen oppfordres trenere og ledere til å innføre klubbinterne ekstrasanksjoner. spillere som soleklart bryter spillereglene eller opptrer klart mot klubbens fairplayholdninger forventes at tas av banen for en pause, 5 minutter er kanskje passende.

furnes fotball takker for godt utført fairplayarbeid i forrige sesong. vi håper og forventer at du bidrar videre i fairplayarbeidet.
velkommen til fotballsesongen 2020!

februar 2020:

aldersmakt!
-alle innretter seg etter egen og medmenneskers alder
-alder gir deg rettigheter og plikter
-alder skaper forventninger
-barn og ungdom gjør påvirkes i sterkere grad og økt alder vil for disse alltid bety mer makt
-voksne vil derfor alltid ha en aldersmakt
-en stor andel av klubbens medlemmer er barn/ungdom, en bevissthet rundt aldersmakt er derfor viktig
-i tillegg har mange også fått tildelt en rollemakt som trener, leder og annet
-i kampsituasjonen er de eldre gjerne også en flertallsmakt gjennom tilskuermassen
-alt som gjøres eldre spillere, trenere, ledere påvirker yngre lag
-eldre lag vil alltid på sikt påvirke og sette standarden for yngre lag
-økt alder gir økt livserfaring, men det gir deg ingen erfaring i å være barn i dag
-å være 40 år gir erfaring i å være 40 år og det gir erfaring i å være 10 år for 30 år siden, men det gir deg ingen erfaring i å være 10 år i dag. skal du skjønne hvordan det er, trengs det mer klokskap, vilje, interesse, maktfraskrivelse, medbestemmelse og empati
-hvilken grad av medbestemmelse legger du som trener, leder, tilskuer opp til?
-hvor god er du maktutjevning, slik at også den usikre 10’åringen tør si ifra
-hvor mye medbestemmelse som er ønskelig avhenger av alder, 10-åringen synes kanskje litt valg på dagens trening er passe, mens for en juniorspiller vil en plan/forutsigbarhet for vårsesongen være riktig
-har klubben unoter som øker med alder, er det de eldste sitt ansvar å forandre
-det er ikke 10-åringene som skal ta med seg gode holdninger inn på alaget om 8-10år


Lukk


www.furnesfotball.no
post@furnesfotball.no
Jan Erik:93847992
Ales:41521680
Bent Roger:95270985
Edgar:91363070
Tom:92052612